วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล

- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- การฟัง การดู
- แนวข้อสอบการฟัง การดู
- แนวข้อสอบการพูด
แนวข้อสอบการอ่าน
แนวข้อสอบการเขียน
 - หลักการใช้ภาษา
แนวข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรร
- แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรม
- แนวข้อสอบ - ข้อสอบภาษาไทย

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์